Kovové plastiky Matěje Lipavského

Madona -- Hořovice 22. 02. 2014