Náš spolek se snaží podle svých sil a možností přispět k přiblížení estetických a duchovních hodnot krajiny lidem cestou obnovy drobných sakrálních památek a dokumentační, osvětovou a publikační činností.

Na našich stránkách najdete informace o naší činnosti i podrobný přehled všech našich realizací.

Kromě toho, že činnosti našeho spolku věnujeme stovky hodin svého volného času, hradíme zatím z vlastní kapsy i všechny náklady na materiál a výrobu. Prosíme tedy všechny, koho naše činnost zaujala, o finanční podporu – nevelký rozpočet je limitujícím faktorem pro naši aktivitu.


Nejnovější instalace

Boží muka u Sedlečka
Mariagramy

21. 04. 2020

Kaplička u dálničního nájezdu u Zvěrotic
Plechové siluety

21. 04. 2020

Boží muka jižně od Chotěmic
Mariagramy

21. 04. 2020

Kaplička nad Chválkovem
Mariagramy

21. 04. 2020

Boží muka u Lažan
Mariagramy

21. 04. 2020

Kaplička východně od Pošné
Plechové siluety

21. 04. 2020

Boží muka na rozcestí nad Červenou Řečicí
Plechové siluety

21. 04. 2020

Boží muka u Červené Řečice
Plechové siluety

21. 04. 2020