Náš spolek se snaží podle svých sil a možností přispět k přiblížení estetických a duchovních hodnot krajiny lidem cestou obnovy drobných sakrálních památek a dokumentační, osvětovou a publikační činností.

Na našich stránkách najdete informace o naší činnosti i podrobný přehled všech našich realizací.

Kromě toho, že činnosti našeho spolku věnujeme stovky hodin svého volného času, hradíme zatím z vlastní kapsy i všechny náklady na materiál a výrobu. Prosíme tedy všechny, koho naše činnost zaujala, o finanční podporu – nevelký rozpočet je limitujícím faktorem pro naši aktivitu.


Nejnovější instalace

Img 2793

Boží muka u Sedlečka
Mariagramy

21. 04. 2020

Img 2794

Kaplička u dálničního nájezdu u Zvěrotic
Plechové siluety

21. 04. 2020

Img 2789

Boží muka jižně od Chotěmic
Mariagramy

21. 04. 2020

Img 2784

Kaplička nad Chválkovem
Mariagramy

21. 04. 2020

Img 2783

Boží muka u Lažan
Mariagramy

21. 04. 2020

Img 2775

Kaplička východně od Pošné
Plechové siluety

21. 04. 2020

Img 2767

Boží muka na rozcestí nad Červenou Řečicí
Plechové siluety

21. 04. 2020

Img 2761

Boží muka u Červené Řečice
Plechové siluety

21. 04. 2020