Náš spolek se snaží podle svých sil a možností přispět k přiblížení estetických a duchovních hodnot krajiny lidem cestou obnovy drobných sakrálních památek a dokumentační, osvětovou a publikační činností.

Na našich stránkách najdete informace o naší činnosti i podrobný přehled všech našich realizací.

Kromě toho, že činnosti našeho spolku věnujeme stovky hodin svého volného času, hradíme zatím z vlastní kapsy i všechny náklady na materiál a výrobu. Prosíme tedy všechny, koho naše činnost zaujala, o finanční podporu – nevelký rozpočet je limitujícím faktorem pro naši aktivitu.


Nejnovější instalace

11b picin

Boží muka v polích u Pičína
Mariagramy

26. 11. 2019

2019 09 12 19.56.23

Kaplička na kraji Domoraz
Panna Maria Bolestná

12. 09. 2019

2019 09 12 19.07.25 hdr

Kaplička západně Sloučína
Panna Maria Bolestná

12. 09. 2019

2019 09 12 17.58.02

Boží muka na severním okraji Domanic
Panna Maria Svatohorská

12. 09. 2019

2019 09 12 17.24.14

Kaplička východně Oseka
Mariagramy

12. 09. 2019

2019 09 12 15.47.34 hdr

Boží muka u Škvořetic
Darované a nalezené objekty

12. 09. 2019

2019 09 12 16.41.30

Kaplička jižně Láze
Panna Maria Svatohorská

12. 09. 2019

2019 08 20 19.47.59

Kaplička u Svaryšova
Panna Maria Svatohorská

20. 08. 2019