Náš spolek se snaží podle svých sil a možností přispět k přiblížení estetických a duchovních hodnot krajiny lidem cestou obnovy drobných sakrálních památek a dokumentační, osvětovou a publikační činností.

Na našich stránkách najdete informace o naší činnosti i podrobný přehled všech našich realizací.

Kromě toho, že činnosti našeho spolku věnujeme stovky hodin svého volného času, hradíme zatím z vlastní kapsy i všechny náklady na materiál a výrobu. Prosíme tedy všechny, koho naše činnost zaujala, o finanční podporu – nevelký rozpočet je limitujícím faktorem pro naši aktivitu.


Nejnovější instalace

2019 04 26 16.09.42

Křížek u Mirovic
Obnovy křížků

26. 04. 2019

2019 04 26 17.02.11

Boží muka u Mirotic
Plechové siluety

26. 04. 2019

72eee915 6dc0 45ea 9fbb 83e2998d9061

Boží muka u Sochovic
Obrázky světců a světic

26. 04. 2019

2019 02 04 00.26.52

Drahenice
Obrázky světců a světic

03. 02. 2019

Img 1289

Brody
Plechové siluety

15. 11. 2018

Img 1287

Vysoké Třebušice
Plechové siluety

15. 11. 2018

Sirem

Siřem
Mariagramy

15. 11. 2018

Celek

Chotěšov
Obnovy křížků

27. 10. 2018