Náš spolek se snaží podle svých sil a možností přispět k přiblížení estetických a duchovních hodnot krajiny lidem cestou obnovy drobných sakrálních památek a dokumentační, osvětovou a publikační činností.

Na našich stránkách najdete informace o naší činnosti i podrobný přehled všech našich realizací.

Kromě toho, že činnosti našeho spolku věnujeme stovky hodin svého volného času, hradíme zatím z vlastní kapsy i všechny náklady na materiál a výrobu. Prosíme tedy všechny, koho naše činnost zaujala, o finanční podporu – nevelký rozpočet je limitujícím faktorem pro naši aktivitu.


Nejnovější instalace

Křížová cesta Jakuba Jana Ryby
Obrázky světců a světic

14. 12. 2020

Studánka v Zákličí
Lesní oltáře

10. 12. 2020

Boží muka u Hlavákova
Mariagramy

10. 12. 2020

Osiřelá kaplička ve Valči
Plechové siluety

10. 12. 2020

Boží muka nad Podbořanským Rohozcem
Obrázky světců a světic

10. 12. 2020

Kaplička západně Vrbice
Plechové siluety

10. 12. 2020

Pískovcová Boží muka u Vrbice
Mariagramy

10. 12. 2020

Kaplička u Strkovic
Mariagramy

28. 08. 2020