Náš spolek se snaží podle svých sil a možností přispět k přiblížení estetických a duchovních hodnot krajiny lidem cestou obnovy drobných sakrálních památek a dokumentační, osvětovou a publikační činností.

Na našich stránkách najdete informace o naší činnosti i podrobný přehled všech našich realizací.

Kromě toho, že činnosti našeho spolku věnujeme stovky hodin svého volného času, hradíme zatím z vlastní kapsy i všechny náklady na materiál a výrobu. Prosíme tedy všechny, koho naše činnost zaujala, o finanční podporu – nevelký rozpočet je limitujícím faktorem pro naši aktivitu.


Nejnovější instalace

2019 08 20 19.47.59

Kaplička u Svaryšova
Panna Maria Svatohorská

20. 08. 2019

2019 08 20 19.37.12

Kaplička u Milíkovic
Darované a nalezené objekty

20. 08. 2019

2019 08 20 18.12.10 1

Boží muka u Radějovic
Plechové siluety

20. 08. 2019

2019 08 20 18.06.48 1

Kaplička v Radějovicích
Mariagramy

20. 08. 2019

2019 08 20 17.51.21

Boží muka v Záluží
Panna Maria Bolestná (střední)

20. 08. 2019

2019 08 20 17.13.37

Boží muka U Kata
Plechové siluety

20. 08. 2019

2019 08 20 15.50.23

Boží muka u Cehnických lip
Mariagramy

20. 08. 2019

2019 08 20 14.42.32 1

Kaplička na nové hospodě
Darované a nalezené objekty

20. 08. 2019