Kovové plastiky Matěje Lipavského

Narození Páně -- Mořina 22. 02. 2014