Obnovy křížků

Žebrákov 04. 03. 2017

Plastika hlavy Panny Marie na dříku kamenného kříže.