Panna Maria Svatohorská

Během jara 2014 jsme nespali, ale pilně se připravovali na další instalace. Prvním větším projektem bylo pořízení 26centimetrové sošky Panny Marie Svatohorské a výroba jejích kopií. Zase jsme se nechali nachytat na švestkách a nenapadlo nás, že na glazovaném povrchu nebude parafínový separátor vůbec fungovat. Při pokusu o vyjmutí originálu z formy tedy došlo k jejímu zničení — nechtělo se nám to ale úplně vzdát a tak jsme alespoň v rámci možností formu opravili a zhotovili šestnáct, naneštěstí značně poškozených, odlitků.

Mirovice 08. 05. 2014

Při kontrole 27. 5. 2017 nenalezena, místo ní je tam jiná socha – Pieta.

viz Hájek, Zděná Boží muka v jižních Čechách, str. 52, 58

http://www.drobnepamatky.cz/node/8009