Panna Maria Svatohorská

Během jara 2014 jsme nespali, ale pilně se připravovali na další instalace. Prvním větším projektem bylo pořízení 26centimetrové sošky Panny Marie Svatohorské a výroba jejích kopií. Zase jsme se nechali nachytat na švestkách a nenapadlo nás, že na glazovaném povrchu nebude parafínový separátor vůbec fungovat. Při pokusu o vyjmutí originálu z formy tedy došlo k jejímu zničení — nechtělo se nám to ale úplně vzdát a tak jsme alespoň v rámci možností formu opravili a zhotovili šestnáct, naneštěstí značně poškozených, odlitků.

Zvíkov 08. 05. 2014

Zděná sloupková boží muka sv. Jana Nepomuckého ze 17. století.

viz Hájek, Zděná Boží muka v jižních Čechách, str. 92

P5080921
P5080956
P5080974
P5080935
P5080983
P5080950
P5081017
P5081037
P5081031
P5081039
P5081040