Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Boží muka nad Obrataní 21. 04. 2020