Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Cítoliby 25. 09. 2015

viz http://www.drobnepamatky.cz/node/1290