Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Dobev 27. 05. 2017

Výklenková kaple z 1. pol. 18. století zasvěcená Nejsvětější Trojici, není památkově chráněna.