Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Kaplička u cesty severně od Líšťan 28. 08. 2020