Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Kaplička východně od Pošné 21. 04. 2020