Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Kaplička západně Vrbice 10. 12. 2020