Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Kapucínské skály 18. 03. 2016