Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Kestřany 16. 07. 2015

viz Hájek, Zděná Boží muka v jižních Čechách, str. 140-141