Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Křížek u cesty 22. 11. 2017

Plechova silueta doplňující stávající křížek