Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Lnářský Málkov 27. 05. 2017

viz Hájek, Zděná Boží muka v jižních Čechách, str. 19