Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Malnice 25. 09. 2015