Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Osiřelá kaplička ve Valči 10. 12. 2020