Plechové siluety

Soubor siluet světců vypálených laserem ze silného plechu

Vysoké Třebušice 15. 11. 2018

viz http://www.drobnepamatky.cz/node/20085