Obrázky světců a světic

Boží muka u Čekanic
Obrázky světců a světic

05. 10. 2014

Drahenice
Obrázky světců a světic

03. 02. 2019

Boží muka u Sochovic
Obrázky světců a světic

26. 04. 2019

Boží muka nad Podbořanským Rohozcem
Obrázky světců a světic

10. 12. 2020

Křížová cesta Jakuba Jana Ryby
Obrázky světců a světic

14. 12. 2020