Obrázky světců a světic

Křížová cesta Jakuba Jana Ryby 14. 12. 2020