Panna Maria Bolestná

Tento projekt byl inspirován množstvím výklenků v českých kapličkách, smutně zejících prázdnotou. Po zvážení alternativních možností jsme se rozhodli pokusit se o zhotovení soch, kterými bychom mohli výklenky osadit.

Na táboře v Čekanicích jsme zhotovili celkem dvanáct použitelných sádrových odlitků sochy Panny Marie Bolestné. Původ originálu (jedná se o nález z půdy chalupy na severu Vysočiny) není zatím znám, nejslibnější stopa vede do Lán, kde jsme viděli sochu téměř identickou. Sochy jsme rozmístili zejména ve středních Čechách.

Forma byla uschována pro případnou výrobu náhradních kopií, pokud by některá z umístěných soch podlehla zkáze.

Technické údaje: výška sochy 65 cm, plné odlitky z modelářské sádry do silikonové formy, kolorováno akrylovými barvami.

Rošická kaplička 07. 07. 2013

První socha putovala na místo z nám nejmilejších – do kapličky na půl cesty mezi Čekanicemi a Mačkovem na Blatensku, na kraj rošického hvozdu. Pro slavnostní instalaci jsme zvolili symbolicky datum první červencové neděle, tradiční termín slavných poutí právě k této kapličce. Doba lidového baroka i s ním i hojně navštěvovaných procesí je dávno pryč, snažíme se přesto alespoň v malém navázat na tradice předků a ke kapličce už několik let pořádáme poutě s naším skautským oddílem.

Kaple Panny Marie z roku 1813. Památkově chráněna.