Panna Maria Bolestná

Tento projekt byl inspirován množstvím výklenků v českých kapličkách, smutně zejících prázdnotou. Po zvážení alternativních možností jsme se rozhodli pokusit se o zhotovení soch, kterými bychom mohli výklenky osadit.

Na táboře v Čekanicích jsme zhotovili celkem dvanáct použitelných sádrových odlitků sochy Panny Marie Bolestné. Původ originálu (jedná se o nález z půdy chalupy na severu Vysočiny) není zatím znám, nejslibnější stopa vede do Lán, kde jsme viděli sochu téměř identickou. Sochy jsme rozmístili zejména ve středních Čechách.

Forma byla uschována pro případnou výrobu náhradních kopií, pokud by některá z umístěných soch podlehla zkáze.

Technické údaje: výška sochy 65 cm, plné odlitky z modelářské sádry do silikonové formy, kolorováno akrylovými barvami.

Rošická kaplička
Panna Maria Bolestná

07. 07. 2013

Zákličská studánka
Panna Maria Bolestná

13. 07. 2013

Studeněves
Panna Maria Bolestná

15. 08. 2013

Dobřichovice -- Lety
Panna Maria Bolestná

07. 11. 2013

Tuchoměřice
Panna Maria Bolestná

21. 11. 2013

Český Brod
Panna Maria Bolestná

29. 11. 2013

Velká Dobrá
Panna Maria Bolestná

20. 12. 2013

Dobrovíz
Panna Maria Bolestná

20. 12. 2013

Hudlice
Panna Maria Bolestná

30. 12. 2013

Knovíz
Panna Maria Bolestná

07. 01. 2014

Jinočany
Panna Maria Bolestná

07. 01. 2014

Bílichov
Panna Maria Bolestná

07. 01. 2014

Němčice
Panna Maria Bolestná

08. 05. 2014

Záboří
Panna Maria Bolestná

08. 05. 2014

Blatenka
Panna Maria Bolestná

08. 05. 2014

Srbeč
Panna Maria Bolestná

12. 01. 2015

Chlumín
Panna Maria Bolestná

29. 03. 2015

Příčovy
Panna Maria Bolestná

10. 06. 2015

Čížová
Panna Maria Bolestná

06. 07. 2015

Býčkovice
Panna Maria Bolestná

23. 04. 2016

Chramosty
Panna Maria Bolestná

04. 03. 2017

Žirovy
Panna Maria Bolestná

18. 02. 2018

Boží muka sv. Františka
Panna Maria Bolestná

20. 08. 2019

Kaplička u Litochovic
Panna Maria Bolestná

20. 08. 2019

Kaplička západně Sloučína
Panna Maria Bolestná

12. 09. 2019

Kaplička na kraji Domoraz
Panna Maria Bolestná

12. 09. 2019