Panna Maria Bolestná

Tento projekt byl inspirován množstvím výklenků v českých kapličkách, smutně zejících prázdnotou. Po zvážení alternativních možností jsme se rozhodli pokusit se o zhotovení soch, kterými bychom mohli výklenky osadit.

Na táboře v Čekanicích jsme zhotovili celkem dvanáct použitelných sádrových odlitků sochy Panny Marie Bolestné. Původ originálu (jedná se o nález z půdy chalupy na severu Vysočiny) není zatím znám, nejslibnější stopa vede do Lán, kde jsme viděli sochu téměř identickou. Sochy jsme rozmístili zejména ve středních Čechách.

Forma byla uschována pro případnou výrobu náhradních kopií, pokud by některá z umístěných soch podlehla zkáze.

Technické údaje: výška sochy 65 cm, plné odlitky z modelářské sádry do silikonové formy, kolorováno akrylovými barvami.

Studeněves 15. 08. 2013

Třetí socha našla svoje místo v kapličce nad Studněvsí na Slánsku; i zde jsme pro instalaci zvolili významný termín — slavnost Nanebevzetí Panny Marie. K instalaci se sešla nejen rodina majitelů kaple, ale i někteří místní občané a také zástupce slánské farnosti, který sochu slavnostně požehnal.

Kaple není památkově chráněna.